ناراحتی های مفصل فکی

ممکن است تا کنون متوجه صدا های مفصلی حین باز و بسته کردن دهان خود و یا حین جویدن شده باشید. مشکلات مفصل فک که temporomandibular joint یا به اختصار TMJ نیز نامیده میشود.

علائم ناراحتی های مفصل فک

عوامل ایجاد ناراحتی مفصل فک

از عوامل مرتبط با این مشکلات میتوان به روابط نامناسب فکین تداخلات پیش راس در تماس دندان ها, دندان قروچه شبانه یا در طول روز فرم صورت های مربعی دارای عضلات جونده قوی اشاره نمود. اثر وجود دندان های عقل نهفته در رخ دادن آن نامشخص بوده اما خارج سازی آن دندان ها به عنوان بخشی از پروتکل درمانی در درمان مشکلات مفصل فک در نظر گرفته می شود.

درمان های مشکلات مفصل فکی

درمان مشکلات مفصل فک شامل درمان های جراحی و درمان های محافظه کارانه می شود.
درمان های جراحی:

شستشوی مفصل
قطعه قطعه کردن مفصل استخوان فک پایین که کندین نامیده می شود.
استفاده از فلپ های بافت نرم جهت بازسازی دیسک مفصلی که میتواند متغیر باشد.
که مراحل فوق تنها در صورت پیشرفته بیماری انجام میشود. فلذا در اکثر موارد کنترل مشکلات مفصلی توسط درمان های محافظه کارانه انجام میگردد.

درمان های محافظه کارانه شامل:

۱- استفاده از مسکن های ضد التهابی در دوره کوتاه مدت با تجویز دندانپزشک
۲- استفاده از نایت گارد و اسپلینت ها
۳- استفاده از غذا های نرم و آبکی بدون استفاده از جویدن
۴- استفاده از داروهای خواب آور نظیر اگزاسپام و … به تجویز پزشک جهت بهبود کیفیت خواب
۵- محدود کردن باز شدن دهان حداکثر دو تا سه سانتی متر نظیر جلوگیری از بازشدن دهان حین خمیازه توسط خود فرد
۶- بالانس اکلوژن که به معنای حذف تماس های پیش راس درمانی در حرکات فکی که توسط دندانپزشک انجام میگردد
۷- جراحی دندان های عقل بنا به تشخیص پزشک
۸- استفاده از حوله گرم به صورت متناوب روی ناحیه مفصل که به خصوص در موارد وجود درد و محدودیت باز شدن دهان موثر می باشد.
درمان های نظیر فیزیوتراپی فک و لیزر و امواج اولتراسونیک به همراه درمان های پروتزی پیشرفته بسته به تشخیص دندانپزشک میتوانند موثر واقع شوند اما در اکثر مواقع میتوان با درمان های ذکر شده از وخامت مشکلات مفضل جلوگیری کرده و یا آن را کاهش داد.