دندان قروچه

بسیاری از افراد بیشتر در هنگام خواب و یا کمتر در طول روز دندان‌های خود را بر روی هم ساییده و یا بر روی هم میفشارند که به آن دندان قروچه می‌گویند. این حالتی ناخودآگاه بوده و دلیل اصلی آن استرس و مشکلاتی از این قبیل است.

برخی شرایط نظیر :

باعث افزایش استعداد فرد به وقوع دندان قروچه می‌شود. از عوامل ذکر شده، ما قادر به کنترل و بهبود دو مورد شامل حذف تماس‌های پیش راس و کاهش فشار و بار وارده به دندان‌ها و مفصل گیجگاهی فکی هستیم و درمان بایت عمیق نیازمند درمان‌های توام ارتودونسی و جراحی بوده که از مقوله بحث خارج است.

نایت گارد

نوعی پوشش شفاف پوشاننده‌ی سطوح جونده‌ی دندانی است که هنگام خواب روی دندان‌ها قرار گرفته و باعث تقسیم فشار بر روی سطحی وسیع‌تر و کاهش لود وارده بر دندان‌ها و متعاقباً مفصل فک گشته و در پیشگیری و جلوگیری از پیشرفت مشکلات فکی نقش به‌سزایی ایفا می‌کند.