آفت دهانی

آفت دهان زخمی غیر مسری و خوش خیم بوده که در مخاط غیر چسبنده دهانی به صورت دوره ایی تظاهر پیدا می کند.
🔸دلیل رخ دادن این شرایط هنوز به طور کامل شناسایی نشده اما گفته می شود پاسخ ایمنی غیر طبیعی توسط سلول های ایمنی خون در آن دخیل است.
🔹شرایطی شامل عدم نوشیدن آب به میزان کافی، سوء تغذیه و تروما به ناحیه، نظیر گاز گرفتن یا فرو رفتن اجسام تیز، استرس، تاثیرات هرمونی، آلرژی و ژنتیک از شرایط مستعد کننده برای وقوع آفت می باشد.

🔸این زخم ها به صورت دوره ای رخ داده و ترمیم کامل بین دوره ها مشهود است. در اکثر موارد زخم آفتی حدود ۷ تا ۱۰ روز از تشکیل تا ترمیم کامل به طول می انجامد و بین ۳ تا ۶ بار در سال تظاهر می یابد.
🔸در اغلب موارد آفت در مخاطات دهان به غیر از لثه چسبنده، سطح پشتی زبان و کام سخت ایجاد می شود و در شرایط نقص ایمنی ممکن است به تعدد و به شکل خوشه ای حتی در مخاطات لثه چسبنده نیز ایجاد شود.

علائم آفت دهان:

🔺علائم شامل احساس درد و سوزش خصوصا در روز های اول و به طور ویژه هنگام غذا خوردن می شود و در فرم های شدید می تواند منجر به سوء تغذیه گردد.
🔹آفت بسیار شایع بوده و حدود بیست درصد جامعه را در گیر میکند.
شروع آن در دوران کودکی یا بلوغ بوده و سالیان متمادی تا از بین رفتن کامل آن طول می کشد .
🔺درمان قاطعی برای رفع این شرایط وجود نداشته و اکثر درمان ها با هدف کاهش درد، زمان بهبود و کاهش دفعات وقوع در سال می باشد.