پس از ترمیم های زیبایی

مراقبت های بعد از درمان
• ۱ تا ۲ ساعت بعد از ترمیم چیزی خورده نشود و تا ۸ ساعت با سمت دیگر غذا خورده شود.
• در ترمیم های همرنگ بهتر است پس از مصرف غذاهای رنگی نظیر چای، قهوه، شکلات ها و کشیدن سیگار بعلت آنکه رنگ  ها جذب پرکردگی می شوند دهان را با آب شستشو داده و مسواک زده شود.
• از خوردن مواد غذایی سفت و شکننده نظیر پسته، فندق، یخ، ته دیگ، شکلات های سفت و آب نبات با دندان ترمیم شده خصوصاً در ترمیم های بزرگ اجتناب کنید زیرا باعث شکستن ترمیم یا دیواره های باقیمانده دندان می گردد.
• ترمیم دندان مانند هر جسم دیگری عمر مفیدی دارد لذا برای ویزیت های دوره ای و احیانا نیاز به تعویض در زمان مناسب اقدام گردد.
• دندان های ترمیم شده می توانند مجددا پوسیده شوند، بنابراین رعایت بهداشت دهان و دندان نظیر مسواک زدن و استفاده از نخ دندان، مصرف کمترمواد قندی و شیرینی الزامی می باشد.

  بهداشت دهان :
پس از درمان های زیبایی استفاده ی توأم از مسواک و نخ دندان جهت به حداقل رساندن تجمع پلاک میکروبی بر سطح دندان ها و حفظ سلامت لثه امری ضروری است.این باور که ترمیم های زیبایی موجب مشکلات لثه از نظیر التهاب، خونریزی و تحلیل میگردد صحت نداشته و در صورت قرارگیری صحیح ، عدم تجاوز به حریم لثه و رعایت بهداشت مناسب هیچ آسیبی به لثه وارد نمی شود.