بخش ایمپلنت

ایمپلنت های دندانی:

ایمپلنت، در واقع یک واحد دندان مصنوعی شامل بخش تاجی و بخش ریشه ای است که جایگزین کل تاج و ریشه دندان از دست رفته می شود. بخش ریشه ای آن که اصطلاحا “فیکسچر” نامیده می شود توسط جراح ایمپلنتولوژیست نصب شده و بخش تاجی آن توسط متخصص پروترهای دندانی ساخته و نصب می شود. ایمپلنتولوژیست ها معمولا جراح فک و صورت می باشند. آنها غالبا در مواجهه اولیه با هر بیمار کاندید برای درمان کاشت ایمپلنت، در نخستین گام، ضمن مطالعه تصاویر رادیوگرافی ناحیه بی دندانی بویژه تصویر سه بعدی CBCT آن، مشاوره کاملی را با متخصص پروتزهای دندانی می نمایند. تعیین تعداد ایمپلنت های دندانی قابل نصب برای بیمار بایستی بر اساس نیاز بیمار برای پوشش کامل ناحیه بی دندانی صورت پذیرد که در چنین مواردی متخصص پروتزهای دندانی بر اساس سیستم هم بستن دندان های بیمار و همچنین تخمین عرض مورد نیاز برای استقرار هر دندان، توصیه تخصصی لازم را به ایمپلنتولوژیست جهت تعیین محل صحیح کاشت و همچنین تعداد ایمپلنت ها در مکان های مورد نظر می نماید.

از دیگر اقدامات تخصصی در بخش ایمپلنت می توان به ذکر موارد زیر پرداخت:
سینوس لیفتینگ:

این فرایند به منظور بالا بردن کف حفره سینوس در فک بالا با هدف امکان کاشت ایمپلنت هایی با طول و ارتفاع بیشتر می باشد و در بیمارانی انجام می شود که بنا به دلایل مختلف دارای سینوس هایی با حجم بالا و یا افتادگی کف سینوس می باشند.

تقویت ساختار آناتومیکی ناحیه بی دندانی (GBR):

این فرایند برای بیمارانی صورت می پذیرد که دندان خود را در زمان های بسیار قبل از دست داده و استخوان ناحیه بی دندانی دچار تحلیل و پسرفت شده و فاقد قطر و ارتفاع مناسب برای کاشت ایمپلنت است. جراح با استفاده از مواد زیست سازگار اقدام به تقویت ناحیه می نماید.

پیوند استخوان یا گرافت:

در مواقعی که میزان استخوان محل استقرار دندان بنا به دلایلی بسیار ضعیف و فاقد امکان نصب ایمپلنت باشد و حتی با روش های استفاده از مواد زیست سازگار نیز امکان تقویت ساختار آناتومیکی آن فراهم نمی باشد، جراحان با استفاده از قطعه ای از استخوان های دگر نواحی غنی از استخوان، اقدام به زدن پیوند استخوان از فرد به خودش می نمایند.

در موارد معمول، پس از انجام کاشت بخش ریشه ای ایمپلنت توسط ایمپلنتولوژیست، این بخش توسط لثه بطور کامل پوشیده و محصور می گردد و بیمار به مدت دو تا سه ماه در حالت استراحت و ریکاوری قرار می گیرد تا حداکثر تطابق بیولوژیکی بین استخوان ناحیه و ایمپلنت نصب شده صورت پذیرد. پس از ایجاد این انطباق، جراح در طی فرایندی مختصر با حذف بخش لثه ای روی ایمپلنت مدفون شده در زیر لثه، امکان رویت آن را برای متخصص پروتز های دندانی فراهم می آورد. در این لحظه بیمار به بخش پروتزهای دندانی ارجاع داده می شود.